М-р Мимица Велова-Граорковска (независен антрополог, Скопје) - Еден случај на насилна кранијална траума на скелет од Источната некропола на Скупи


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Мимица Велова-Граорковска
Опис: М-р Мимица Велова-Граорковска (независен антрополог, Скопје) - Еден случај на насилна кранијална траума на скелет од Источната некропола на Скупи
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 350
Рејтинг: