М-р Биљана Гаревска (НУ Природонаучен музеј, Скопје) - Палеонтологијата во служба на археологијата


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Биљана Гаревска
Опис: М-р Биљана Гаревска (НУ Природонаучен музеј, Скопје) - Палеонтологијата во служба на археологијата
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 303
Рејтинг: