М-р Марина Спирова (ХАЕМУС, Скопје) Пејсажот, изведбата и ритуалните активности во енеолитското светилиште Св. Атанас (с. Спанчево)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Марина Спирова
Опис: М-р Марина Спирова (ХАЕМУС, Скопје) Пејсажот, изведбата и ритуалните активности во енеолитското светилиште Св. Атанас (с. Спанчево)
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 301
Рејтинг: