„Учи математика“


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Снежана Златковска
Автор: Снежана Златковска
Опис: Веб страна за ученици и наставници по математика во основно образование.Целосно разработена наставната програма, изобилува со работни листови, Геогебрички , презентации, квизови...
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Друго
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 451
Рејтинг: