Е-математика


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Панче Пецаноски
Опис: Помош при совладување математички вештини
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Средно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 607
Рејтинг: