Блог - Изворче


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Тања Метикош
Опис: На овој блог ќе најдете презентации, наставни листови, линкови до едукативни игри, линкови до други блогови, линкови до страници што преставуваат корисни алатки за секој наставник.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 603
Рејтинг: