Публикации на УНЕСКО


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: УНЕСКО
Опис: Разновидни публикации за Светско културно наследство, како дневници, брошури, книги, прирачници, извештаи, кои се достапни на мноштво јазици, наменети за возрасни и млади луѓе.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 403
Рејтинг: