Thyesat e parregullta dhe numrat e përzier

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Автор: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore e përgaditur në Power Point nga lënda e Matematikës për klasën e 6
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Албански
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 117
Рејтинг: