Видео курс за дигитална безбедност за професори


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Marko Paloski
Автор: Марко Палоски
Опис: Краток видео курс за дигитална безбедност наменет за професори од основно и средно образование. Курсот е поделен на пет модули со различна тематика: дигитална безбедност, приватност, трансфер на податоци, сајбер насилство и дигитален отпечаток.
Објаснете се концептите, последици и како би можеле да се заштитиме за секоја од горе наведени теми.
Област: Технички науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Курс
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 197
Рејтинг: