ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Што претставува еTwinning проект?

еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако реално постои) кој се реализира со користење на Информатичко - комуникациска технологија (ИКТ), во процес на комуникација и колаборација помеѓу училиштата од цела Европа каде се разменуваат идеи и искуства како и можност за создавање нови пристапи во наставата.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 175
Рејтинг: