Како се поврзуваат мерните инструменти, волтметар и амперметар во струјниот круг?


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: ЗАКЛУЧОК:

в) При врзувањето ва инструментите со кои се мери истонасочна струја секогаш треба да внимаваме на поларитетот.

г) Амперметарот во електричниот струен круг секогаш се врзува сериски со изворот и потрошувачите, а волтметарот секогаш паралелно.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 172
Рејтинг: