Час 19, 20 и 21 за 6-9 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Тема2: Вежби за развој на општата психомоторика
Методска единица: 19 Обучување на вежби со шише за координација и репетитивна сила.
Методска единица: 20 Увежбување на вежби со шише за координација и репетитивна сила.
Методска единица: 21 Интеракција на вежби со шише за координација и репетитивна сила.
Цел: Ученикот да ги увежбува и усовршува изведбата на вежби за развој на мускули на телото и развој на моторни способности координација и репетитивна сила со реквизит шише со вода од 0.5 до 1.5 литри.

Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 231
Рејтинг: