Час 11 и 12 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Тема: Запознај се со своето тело
Методска единица: Правам вежби како моето другарче
Цел: Да изведе вежба која покажана, демонстрирана од член на семејството.
Вежби кои се дадени од наставникот или од другарчето, ученикот треба веднаш да ги изведе или нешто слично на огледало. Ученкот ја гледа демонстрацијата, го препознава и аналзира движењето и најбрго што може и реагира со правење на вежба како своето другарче.
Во домашни услови член од семејство може да задава задачи-вежби кои ќе бидат различни и тоа 10 до 15 вежби со што треба да внивама прво да задава вежби за загревање, потоа вежби за истегнување, па потоа може да дава различни вежби како главен и најинтересен дел од часот, а во следните часови да побара од ученикот да задава неколку задачи-вежби како повисоко ниво на знаење.Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 208
Рејтинг: