«Знаци за промена на виснината на тоновите» - квиз за 7 одделение


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Автор: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Kahoot квиз - «Знаци за промена на виснината на тоновите»
Музичко образование 7 одделение
Тема3:Музичка писменост
Наставна содржина: Знаци за промена на виснината на тоновите
Повторување за тема 3

Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 219
Рејтинг: