Целобројни степени на бројот 10


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Снежана Златковска
Автор: Снежана Златковска
Опис: Презентација со која е претставено изучување на степените на бројот 10 со показател цел број.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 169
Рејтинг: