Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Како да на правиме блог или интернет страница? Внимателно проследете ја објавата, отворете ги сите приложени линкови и не само дека ќе се запознаете со полезноста од сопствениот простор што ќе го направите на интернет, туку и ќе научите како да го направите за вас и за вашите ученици. Следете ги насоките и уживајте во градењето.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Курс
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 251
Рејтинг: