Собирање цели броеви


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Снежана Златковска
Автор: Снежана Златковска
Опис: Видеото ни покажува собирање на цели броеви на еден несекојдневен начин но многу интересен за учениците.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 199
Рејтинг: