Решавање логички натпреварувачки задачи - тест


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Автор: Маја Виденовиќ
Опис: Тестот содржи логички натпреварувачки задачи преземенеи од www.bebras.org (CC BY-NC-SA 3.0). Притоа е внимавано истите да ги опфатат различните вештини: апстракција (AB), алгоритамско размислување (AL), декомпозиција (DE), евалуација (EV) и генерализација (GE)
Област: Технички науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 267
Рејтинг: