Игра со Micro:bit


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Автор: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците изготвуваат игра со Micro:bit, програма која содржи комбинација од структури и вклучува настани. Учениците се водат низ процесот на изработка на програмата, започнувајќи од основни наредби за движење, преку циклуси, структура за избор, до настани. Во прилог е дадена крајната игра
Област: Технички науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 235
Рејтинг: