Корективна гимнастика -Превенција и корекција на телесни деформитети во сагитална рамнина (кифоза и лордоза)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Валентина Караѓуле Модева
Автор: Валентина Караѓуле -Модева
Опис: Наставен предмет:Физичко и здравствено образовани и Спорт и спорски активноси.На овај час е обработена содржина од темата Корективна гимнастика со која освен што ќе се научи за телесните деформитети во сагитална рамнина (кифоз и лордоза),ќе се изведуваат вежби за превенција и корекција на деформитетите.Во завршнот дел од часот преку фотографија ќе се научат лошите навики при стоење,седење и движење и ќе се прикажат добрите навики кои треба да се практикуваат во секојдневниот живот.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 151
Рејтинг: