Веб страница и веб сајт


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Автор: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците се запознаваат со поимите веб страница и веб линк и разликата помеѓу нив. Споредуваат URL адреса и Интернет адреса. Анализираат елементи на Интернет адреса и издвојуваат информации кои може да се дознаат од Интернет адресата
Област: Технички науки
Предмет: Информатика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 182
Рејтинг: