Час 9 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Tема: Запознај се со своето тело

Методска единица: Истражувам што можам со моето тело?!

Цел: Да изведе најмалку по една вежба со секој дел од телото со најмалку едно до две повторувања.

Пример на вежби за работа од дома во соба или други простории. Вежбите ги опфаќаат сите мускули од глава до петица и се изведени во место и движење. За учениците од 1-5 одделение ова се многу вежби за еден наствен час, но се презентирани со цел да истражат со по едно до две повторувања на секоја вежба, што тие всушоност можат да направат-изведат со своето тело (Мускули-зглобови-коски).

Видеото снимено во 360 степени формат кое може да го гледате или да го следите наставникот кој демонстрира со движење на глувче по екранот во насока во која тој се движи (сликата ротира лево-десно и горе-долу) на компјутер или со движење на паментен телефон во насоки во кои се движи наставникот што демонстрира вежби или со носење на VR очила, доколку видеото го пушти на својот компјутер родителот или ученикот. Доколку видеото го сподели наставникот преку споделување на својот екран, тогаш наставникот-одделенскиот наставник ќе мора да ја движи сликата во насока во која што се движи наставникот кој демонстрира како што е претходно опишано за ученик и родител.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 137
Рејтинг: