Час 17 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Седумнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете теми: Вежби за правилен физички развој со реквизит дрвена палка и тема Вежби за развој на општа моторичка со употреба на реквизит дрвена палка. Ова е втор час за презентација на вежбите како час за увежбување на дадените вежби. Наставникот може да ги презентира вежбите, но може да ги насочи учениците сами да ги побараат вежбите на YouTube channel Sportski Pedagozi Kumanovo ако имаат таква можност и да вежбат за време на часот или после наставата. Вежбите може да се изведуваат со дрвена палка од било каква големина, пластична палка (што е најпожелно), јаже, ремен и слично, а доколку нема топка или друг прирачен реквизит, може да ги изведува вежбите со имитирање на држење палка. Моторичка цел за овој час е подобрување на рамнотежа.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 153
Рејтинг: