Вовед во множење 2 одд

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Надица Марковска
Автор: Надица Марковска
Опис: Со примена на MIMIO уред или Smart табла учениците да работат интерактивно за да усвојат што е множење.
Област: Друга
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 56
Рејтинг: