Превенција и корекција на телесни деформитрти во сагитална рамнина (кифоза и лордоза ) - презентација


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Валентина Караѓуле Модева
Автор: Валентина Караѓуле Модева
Опис: Наставен предмет: Физичко и здравствено образование.Преку видеа со вежби и фотографии ќе овозможиме превенција и корекција за телеснте деформитети во сагитална рамнина (кифоза и лордоза)и ќе се научи кои се тие деформитети.На самиот крај од часот ќе се научи кои се добри ,а кои се лоши навики во стоење ,седење и одење.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Високо
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 190
Рејтинг: