Тест за 6 одд. Тема 6- Екологија


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Биљана Илиева
Автор: Биљана Илиева
Опис: Тест за тема 6 по природни науки за тема бр. 6- Eкологија изработен во Google forms
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 52
Рејтинг: