Видео лекција


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Соња Трифуновска
Автор: Соња Трифуновска
Опис: Лекција по музичко образование за трето одделение со наставна содржина: Изведба на народни танци и ора „Бувчанско оро“
Област: Уметност
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 144
Рејтинг: