Реченичен член предмет


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Креативна видео презентација, запознавање со реченичен член предмет, препознавање на предметот во реченицата и негова функција
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 153
Рејтинг: