Глаголот во лично глаголска форма во функција на прирок


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Видео презентација -учиме за глаголот во лично глаголска форма во функција на прирокк-интеграција со биологија преку реченици за верверичката
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 123
Рејтинг: