Зборови според лексичкото значење


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Запознавање со речник и стил и зборови според лексичкото значење преку интересни примери и креативни вежби со сликички
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 139
Рејтинг: