Елегија (лирска песна)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Запознавање со особеностите на елегијата,автори кои пишувале елегии преку песна,, Елегии за тебе “-Кочо Рацин
Повторување за лирски песни -елегии.
Интерпретација на песната.
Содржинска анализа на песната.
Анализа на песната со техники од јазична писменост
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 125
Рејтинг: