Радиоемисија и телевизиска емисија


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Образовен ресурс од медиумска кутура- Запознавање со медиум, медиуми ,радио и телевизорот како уреди на кои се пренесуваат радиоемисии и телевизиски емисии
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 122
Рејтинг: