Опис на пејзаж-четири годишни времиња


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Пискачева
Автор: Марија Пискачева
Опис: Образовен ресурс од изразување и творење.Запознавање со пејзаж. Опишување на пејзаж. Часот е интегриран со ликовно образование и музичка уметност
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 161
Рејтинг: