Wireless Networking in the Developing World
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: A practical guide to planning and building low-cost telecommunications infrastructure
Област: Технички науки
Национална стратегија за развој на информатичко општество
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Опис за националната стратегија за развој на информатичко општество.
Област: Технички науки
е-Рајдер - упатство за почетници (на англиски)
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: е-Рајдер - упатство за почетници верзија бр.1
Област: Технички науки
Doracak për [[wiki]]
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Projekti për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Ulët dhe Maqedonisë ka për qëllim ta plotësojë mungesën e informatave me rëndësi lokale – në shumë ...
Област: Технички науки
Прирачник за [[вики]]
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Поаѓајќи од успехот на слободната енциклопедија Википедија, како и некои локални вики-портали (на пр. Wikimanche), ...
Област: Технички науки
SEO совети за блогери за застапување
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Како да оптимизирате за пребарувачите за да го зголемите бројот на читатели и да влијаете врз повеќе луѓе.
Област: Технички науки
Gjeobombardimi
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google ...
Област: Технички науки
Вовед во граѓанските медиуми
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Водичот Вовед во граѓански медиуми нуди контекст и студии на случај, кои покажуваат како обичните граѓани од ...
Област: Технички науки
Вкрстено објавување за застапување
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Овој водич нуди краток вовед во користење на вкрстеното објавување при водење на онлајн кампања за ...
Област: Технички науки
Геобомбардирање
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Геобомбардирање е една од техниките кои може да се искористат со цел да се постигне поуспешно ...
Област: Технички науки
Блогирај за кауза
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Целта на водичот Блогирај за кауза! е да информира и инспирира. Водичот е создаден за да биде пристапен и ...
Област: Технички науки
WeGo Концепт за обуки во областа на е-власт
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Целта на Академијата за е -власт е обезбедувањето основа за е-власт. WeGo проектот ќе пренесе знаење до целните ...
Област: Технички науки
We-Go eGovernment Academies
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: We-Go Academies represent training and knowledge transfer concept that may be applied in various online and offline settings. As such they comprise of: Structured layout of knowledge localized to ...
Област: Технички науки
We-Go Academies - Executed Trainings
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: This deliverable reports on the status of training and knowledge transfer in other forms in the participating WB countries, Austria and Estonia, in the period between 1 Dec 2006 and 31 Nov 2007 plus ...
Област: Технички науки
We-Go Interoperability Framework
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The We-Go project aims at identifying the most recent interoperability status in Western Balkan Countries compared to the European Interoperability Framework guidelines and at developing ...
Област: Технички науки
We-Go Knowledge Net
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The We-Go Knowledge Net community is established by identifying relevant eGovernment stakeholders in all Western Balkan Countries and organizing relevant activities with their participation. We-Go ...
Област: Технички науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 94 Следна>