Zbritja e thyesave me emërues të ndryshëm
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Zbritja e thyesave
Област: Природни науки
Mbledhja e thyesave me emërues të ndryshëm
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Mbledhja e thyesave
Област: Природни науки
Krahasimi i thyesave me emërues të barabartë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: thyesa
Област: Природни науки
Paraqitja e pjestimit si thyesë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: skema per pjestim dhe thyesë
Област: Природни науки
Конвертирање на текст со Pixton
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Pixton comics е апликација за креирање на стрипови и истата нуди можност да работите во офлајн како и онлајн. ...
Област: Друга
Alphabet letters
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Изучување на англиската азбука со помош на хартиени наракавички за секоја буква. Секој пар од наракавичките ...
Област: Друга
Приказна во 12 слики
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Растење и развивање на растенијата.
Област: Природни науки
Користење на wiki при рефлексијата и самооценувањето на учениците
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Како може да се користат вики страниците и poll-daddy.com
Област: Друга