Градба на атомот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка - повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Ковалентна врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Јонска врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 8. одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Начинот на вреднување е превземен од натпреварот по математика - Кенгур
Област: Природни науки
ТЕСТ ПО ХЕМИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Метали и неметали
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ ГИ ЗНАЕЊАТА ПО ХЕМИЈА ОД 8. ОДД.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи
Област: Природни науки
ПРОВЕРИ КОЛКУ СИ НАУЧИЛ ХЕМИЈА ВО VIII одд.
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест
Област: Природни науки
Докажување на јаглерод диоксид добиен со реакција на оцет и сода бикарбона
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прибор: гумена ракавица, продупчена затка со гумено црево, мало пластично шише, дрвце, шпиритусна ламба, ...
Област: Природни науки
Видео за вулкан
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на модели вулкан и активен вулкан.
Област: Природни науки
Проект Добивање на природни бои
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Добивање на природни бои од разни треви
Област: Природни науки
Топење - второ одделение, час 27
Прикачен од: Aleksandra Andonoska
Опис: Презентацијата беше дел од обуките за наставници за адаптираните наставни програми по природни науки од ...
Област: Природни науки
Хемиски експерименти
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Zn+2HCl=ZnCl2+H2
Област: Природни науки
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации, на пример: Јаглеводороди СВОЈСТВА Физички Првите 4 членови се во ...
Област: Природни науки