Хигиена на заби
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Хигиена на заби со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Работа во група-тим-екипа
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Работа во група со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Спортување
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Спортувањето со текст и илустрации за здравствена ...
Област: Природни науки
Хигиена на нокти
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Хигиена на Нокти со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Совет за обувки
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на адекватни Обувки со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Овошје и зеленчук
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Овошјето и зеленчукот со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Здрав начин на живот
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Здрав начин на живот со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Значење на сонот
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Сонот со текст и илустрации за едукација на ...
Област: Природни науки
Значење на хигиена на рацете
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Хигиена на рацете со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Значење на шапката (зимска и летна)
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Шапкатa (зимска и летна) со текст и илустрации како ...
Област: Природни науки
Значење на водата
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на водата со текст и илустрации за Физичко и ...
Област: Природни науки
Вежби за Кифолордоза и Спондилоза за Канцелариски работници, Exercises for Lordosis and Spondylosis
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Кратко видео на кое се покажуваат и објаснуваат превентивни вежби за Кифоза, Лордоза и Спондилоза кои се ...
Област: Природни науки
Час 16 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Шестнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 15 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Петнаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 14 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Четиринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 13 за 6-9 одд. Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тринаесетти наставен час за учениците од 6-9 одделение. На овој час се дадени вежби кои ги поврзуваат двете ...
Област: Природни науки
Час 8 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Осми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на делови од телото е предизвик од моторички ...
Област: Природни науки
И јас сум дете како тебе
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример на одлично спроведен едукативен партнерски проект помеѓу Македонија, Романија, Унгариа, Хрватска, ...
Област: Природни науки
Млади истражувачи
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Пример за одличен наставнички е-дневник, паметник, кој спасува од заборав се што сте сработиле, вие и вашите ...
Област: Природни науки
Час 7 за 1-5 одд. Физичко и здравствено образование за одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Седми наставен час од темата Запознај се со своето тело. Цртањето на дланката, односно, дланкограм е ...
Област: Природни науки