Граматичка вежба
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Учениците треба да ја изберат точната форма на глаголот во реченицата.
Област: Општествени науки
Вежба за превод на реченици
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Учениците ќе можат да увидат колку ги совладале суптилностите на англискиот јазик при превод од англиски на ...
Област: Општествени науки
Научи информатика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Веб сајт со содржини од предметот информатика во основното образование.
Област: Технички науки
Историски развој на компјутерите
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Интерактивна лекција - Историски развој на интернетот.
Област: Технички науки
Авантурите на програмко
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Онлан соба за бегство. Преку решавање на неколку загатки со содржини од алгоритми и алгоритамско ...
Област: Технички науки
ПОИМ ЗА ПЕРИМЕТАР, ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео во кое се објаснети и прикажани преку анимации поимите периметар, плоштина и волумен
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА РАЗМЕР
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за воведување на размер
Област: Природни науки
Detyra kontrolluese
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë
Област: Природни науки
Fletë pune kl. e dytë
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë
Област: Природни науки
ПОИМ ЗА ДРОПКА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за воведување на дропки.
Област: Природни науки
ПРЕПОЛОВУВАЊЕ НА БРОЕВИ
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео наменето за учениците од оддаленска настава.
Област: Природни науки
Thyesat
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Lojra matematikore on-line me thyesa
Област: Природни науки
Ekuacionet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Ekuacionet grafike
Област: Природни науки
БУКЕТИ ОД ЦВЕЌИЊА
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео за примена на најголем заеднички делител
Област: Природни науки
ИГРАЧКИТЕ НА ГЕОМЕТРИКО
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Едукативно видео за запознавање со геометриските тела и нивните својства
Област: Природни науки
Поим за степен
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација со квиз
Област: Природни науки
ЗАЈАЦИ И КАФЕЗИ (НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК)
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видеото еднаш како ресурс е објавено на англиски јазик, ова е македонската верзија. Во него на почетокот се ...
Област: Природни науки
Портфолио Семантис
Прикачен од: Елена Николовска
Опис: Почнувајќи од 2011 година, професор Николовска активно се вклучува во меѓународни проекти на француски јазик ...
Област: Друга
Презентација на обработена лектира
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во склоп на развојната активност од Заедницата за учење, учениците од V-3 одделение изработија сопствена ИКТ ...
Област: Друга
MBLEDHJA,ZBRITJA,SHUMËZIMI DHE PJESTIMI I THYESAVE
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Mbledhja,zbritja,shumzimi,pjestimi i thyesave
Област: Природни науки