Vlera_vendore_deri_te_të_qindëtat_dhe_të_mijëtat
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Vlera_vendore_deri_te_të_qindëtat_dhe_të_mijëtat
Област: Природни науки
Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshit
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshit
Област: Природни науки
Krahasimi dhe renfitja e thyesave
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Prezantim nga matematika për klasën e 6
Област: Природни науки
Njehsimi i këndeve të trekëndlshit
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Video inçizim i njlsisl mësimore
Област: Природни науки
Mahremiyet Nedir ve Eğitim Sürecinde Ne Kadar Önemlidir?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Çevrimiçi öğretim bağlamında mahremiyet üzerine sunum. 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Çevrimiçi öğretimde gizlilik“ web seminerinde sunulmuştur.
Област: Друга
Игра - Лавиринт (множење и делење со 10, 100, 1000)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивна игра Лавиринт за утврдување на знаењата за множење и делење со 10, 100, 1000 (6 одд)
Област: Природни науки
Проценти - предизвик (6 одд)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен квиз за утврдување на знаења поврзани со цели за проценти од наставна програма по математика ...
Област: Природни науки
Дропки, проширување и кратење, нескратливи дропки
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Работниот лист се состои од 30 задачи ( и одговори) кои се распоредени во три категории. Задачите означени со ...
Област: Природни науки
Пример на онлајн час со инплементација на меѓуетничка интеграција во образованието
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Часовите се наменети за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои ...
Област: Природни науки
ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што претставува еTwinning проект? еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако ...
Област: Природни науки
Се што може да се научи од водата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кога мешањето на топла и ладна вода ќе биде побрзо, ако во ладната вода налеваме топла или ...
Област: Природни науки
Како се поврзуваат мерните инструменти, волтметар и амперметар во струјниот круг?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ЗАКЛУЧОК: в) При врзувањето ва инструментите со кои се мери истонасочна струја секогаш треба да внимаваме ...
Област: Природни науки
2Д форми
Прикачен од: Малина Петреска
Опис: Наставен лист: броење 2Д форми за второ одделение
Област: Природни науки
3Д форми
Прикачен од: Малина Петреска
Опис: наставен лист: препознавање, опишување, именување на 3Д форми
Област: Природни науки
Систем за дишење
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Наставен материјал со анимации, за полесно разбирање на процесот на дишење.
Област: Природни науки
Текстуални задачи со собирање и одземање
Прикачен од: Наташа Тодоровска
Опис: Со помош на презентацијата учениците од второ одделеие да се вовоедат во поставување на едноставни ...
Област: Природни науки
Час 14 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Методска единица: Вежби за раце и раменски појас Цел: Ученикот да изведе повеќе различни вежби за мускулите ...
Област: Природни науки
Час 13 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Методска единица: Ставови Цел: Ученикот да изведе повеќе различни почетни положби - ставови. Форми на ...
Област: Природни науки
Час 19, 20 и 21 за 6-9 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образование
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тема2: Вежби за развој на општата психомоторика Методска единица: 19 Обучување на вежби со шише за ...
Област: Природни науки
Час 11 и 12 за 1-5 одд. (во 360 степени VR) Физичко и здравствено образовние во одделенска настава
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Тема: Запознај се со своето тело Методска единица: Правам вежби како моето другарче Цел: Да изведе вежба ...
Област: Природни науки
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>