Броевите 2 и 4
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист математика за I одделение
Област: Природни науки
Десетки и единици до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист по математика за I одделение
Област: Природни науки
Броеви до 20
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: Наставен лист - броеви до 20 за I одделение
Област: Природни науки
Наставен лист
Прикачен од: Драгица Апостоловска
Опис: По математика за I одделение - парови броеви
Област: Природни науки
Броење до 10 - прво одд.
Прикачен од: Светлана Бобевска
Опис: Учениците со разновидни стратегии бројат до 10 напред и назад, с езапознаваат со поимот број,и одредуваат ...
Област: Природни науки
Е-математика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помош при совладување математички вештини
Област: Природни науки
Знаци и броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Работилница: Од цртежи до знаци и броеви. Од историја на математика...
Област: Општествени науки
Zbatimi i TIK ne mesim
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Zbatimi i Power Point ne mesim gjate prezantimit.
Област: Природни науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
Teorema e Pitagorës
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është një prezantim i mësimit të teoremës së Piatgorës në klasën e VII si dhe zbatimi i Power Pointit në mësim.
Област: Природни науки
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 17