Групи на храна (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Групите во пирамидата на исхрана.
Област: Општествени науки
Сариса Фалангова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за сарисата на македонската фаланга.
Област: Општествени науки
Белата Куќа (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Претседателот Барак Обама раскажува за неговиот дом и собите кои ги има таму.
Област: Општествени науки
Дневни рутини (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за дневните рутини на луѓето.
Област: Општествени науки
Позитивна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за позитивната форма на сегашно просто време
Област: Општествени науки
Негативна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за негативната форма на сегашно просто време.
Област: Општествени науки
Either, too
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Денари
Прикачен од: Ирина Шумадиева
Опис: Кратко анимирано видео за македонските пари
Област: Општествени науки
<<Почетна . . . . . . . . . . . . <Претходна 15