М-р Марина Спирова (ХАЕМУС, Скопје) Пејсажот, изведбата и ритуалните активности во енеолитското светилиште Св. Атанас (с. Спанчево)
Прикачен од: Tamara
Опис: М-р Марина Спирова (ХАЕМУС, Скопје) Пејсажот, изведбата и ритуалните активности во енеолитското светилиште ...
Област: Општествени науки
Интегриран работен ден - видеочас
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Интегрирани активности по Македонски јазик и Ликовно образование.
Област: Друга
Видео час - Математика со размислување
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Математика со размислување за второ одделение.
Област: Друга
Краток филм Омилени игри
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Омилени игри од второ 2 одделение снимени со мобилен телефон.
Област: Друга
Час ФЗО
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Час по ФЗО во комбинирана паралелка во природни услови
Област: Друга
Снежни радости
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Интегриран час физичко и македонски
Област: Друга
Проект Добивање на природни бои
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Добивање на природни бои од разни треви
Област: Природни науки
Броење до 10 - прво одд.
Прикачен од: Светлана Бобевска
Опис: Учениците со разновидни стратегии бројат до 10 напред и назад, с езапознаваат со поимот број,и одредуваат ...
Област: Природни науки
Предавање: Религиски континуитети на територијата на Македонија – од неолитот до 21 век
Прикачен од: Tamara
Опис: На 20 февруари, со почеток во 19:00 часот во City Hall, се одржа предавањето „Религиски континуитети на територијата ...
Област: Општествени науки
Кратко видео - Декларација за отворени образовни ресурси
Прикачен од: Tamara
Опис: Кратко информативно видео за Декларацијата за отворени образовни ресурси на Македонија. Поддржете ја ...
Област: Друга
GLOBE iN MacedoniA
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Премногу корисен проект, неподржан од никого, на тема - ЕКОЛОГИЈА
Област: Природни науки
Електроскоп
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Изработка на електроскоп
Област: Природни науки
Вежби по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што научивме во седмо одделение?
Област: Природни науки
Хемиски експерименти
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Zn+2HCl=ZnCl2+H2
Област: Природни науки
Грбот на Република Македонија – тема за дилема
Прикачен од: Tamara
Опис: Предавање на тема „Грбот на Република Македонија – тема за дилема“ организирано од Центарот за научни ...
Област: Општествени науки
Кратко едукативно видео „Правопис“
Прикачен од: Ирина Шумадиева
Опис: Кратко едукативно видео за промоција на знаењето и слободната достапност на образовни ресурси на интернет
Област: Друга
Ѕвезда Големомечковска
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за ѕвездите
Област: Природни науки
Доброзрнка Клеткова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Градба на еукариотска клетка
Област: Природни науки
Јадро и Митохондрија Клетковски
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Јадро и митохондрија
Област: Природни науки
Условни реченици низ македонските суеверија (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во условните реченици со можен услов низ некои македонски суеверија.
Област: Општествени науки
Групи на храна (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Групите во пирамидата на исхрана.
Област: Општествени науки
Сариса Фалангова
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за сарисата на македонската фаланга.
Област: Општествени науки
Белата Куќа (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Претседателот Барак Обама раскажува за неговиот дом и собите кои ги има таму.
Област: Општествени науки
Дневни рутини (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за дневните рутини на луѓето.
Област: Општествени науки
Позитивна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за позитивната форма на сегашно просто време
Област: Општествени науки
Негативна форма на сегашно просто време (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за негативната форма на сегашно просто време.
Област: Општествени науки
Either, too
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Денари
Прикачен од: Ирина Шумадиева
Опис: Кратко анимирано видео за македонските пари
Област: Општествени науки