Новинарски лекции од Сервисот за проверка на факти од медиумите
Прикачен од: Филип Стојановски
Опис: Новинарските лекции се едукативни текстови преку кои искусни новинари објаснуваат прашања поврзани со ...
Област: Друга
Новинарски лекции
Прикачен од: Tamara
Опис: Овие новинарски лекции се изработени во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во ...
Област: Општествени науки
Дигитални содржини по информатика, англиски јазик и математика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: ННа овој веб сајт има поставено интерактивни дигитални содржини изработени во Excel со цел користење во ...
Област: Друга
Veb faqja ime
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është veb faqja ime personale ku mund të gjeni planporgramet nga lënda e matematikës për arsimin fillor si dhe disa punime për sa i përket matematikës.
Област: Природни науки
Healthy Food Project
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Проект за здрава храна
Област: Општествени науки
Seven wonders of the ancient world
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Област: Општествени науки
Dion from Bidyadanga
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Активности за учење.
Област: Општествени науки
The Indian Summer Festival
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Информации за фестивалот Индиско лето.
Област: Општествени науки