Видео курс за дигитална безбедност за професори
Прикачен од: Marko Paloski
Опис: Краток видео курс за дигитална безбедност наменет за професори од основно и средно образование. Курсот е ...
Област: Технички науки
Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Како да на правиме блог или интернет страница? Внимателно проследете ја објавата, отворете ги сите ...
Област: Природни науки
Централна симетрија
Прикачен од: Даниела Стојановска
Опис: Видео презентација на пресликување на точка, отсечка и 2Д форма, соцентрална симетрија.
Област: Природни науки
Wakelet - бесплатна алатка за уредување на содржини
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 1. Wakelet Wakelet е алатка за уредување на содржини. Ви овозможува да имате побрз пристап до блоговите, видеата и ...
Област: Природни науки
Изработка на електронски книги
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересен начин на претставување трудови и активности.Погодно за сите возрасти, како авторски труд, ...
Област: Природни науки
Како се прави блог?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следете ги упатствата и направете сопствен блог
Област: Природни науки
КАКО СЕ ПРАВИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Следи ги упатствата и направи своја интернет - страница (веб-сајт).
Област: Природни науки