Zekirja Latifi


Институција: SHFK"ANTON ZAKO CAJUPI"
Лични сајтови:
http://zeqirjalatifi.wordpress.com/
Кратка биографија: Diplomiran profesor-odelenska nastava,pedagoski fakultet-Skopje
MBLEDHJA,ZBRITJA,SHUMËZIMI DHE PJESTIMI I THYESAVE
Опис: Mbledhja,zbritja,shumzimi,pjestimi i thyesave
Јазик: Албански
Test -Matematikë kl.V tremujorshi i dytë
Опис: Test -Matematikë
Јазик: Албански
Paraqitja e pjestimit si thyesë
Опис: skema per pjestim dhe thyesë
Јазик: Албански
Krahasimi i thyesave me emërues të barabartë
Опис: thyesa
Јазик: Албански
Mbledhja e thyesave me emërues të ndryshëm
Опис: Mbledhja e thyesave
Јазик: Албански
Zbritja e thyesave me emërues të ndryshëm
Опис: Zbritja e thyesave
Јазик: Албански
Numri decimal në formë të thyesave me numra të përzier
Опис: Numra decimal
Јазик: Албански
METODA E SHNDËRRIMIT TË THYESËS SË PËRZIER NË THYESË TË RËNDOMTË
Опис: Shndërrimi i thyesave
Јазик: Албански
METODA E KONVERTIMIT TË PËRQINDJES NË THYESË
Опис: Konvertimi i thyesave
Јазик: Албански
METODA E KONVERTIMIT TË THYESAVE NË PËRQINDJE
Опис: Konvertimi i thyesave
Јазик: Албански
METODA E GJETJES SË NUMRIT NGA THYESAT E RREGULLTA DHE JO TË RREGULLTA
Опис: Metoda e gjetjes se numrit nga thyesa
Јазик: Албански
Fletë pune
Опис: Matematikë fletë pune kl. II
Јазик: Албански
Fletë pune-ditët,javët,muajt dhe vitet
Опис: Matematikë-plan-program Kembrixh
Јазик: Албански
Ekuacionet
Опис: Ekuacionet grafike
Јазик: Албански
Thyesat
Опис: Lojra matematikore on-line me thyesa
Јазик: Англиски
Fletë pune-gjysma dhe çereku
Опис: Nje e dyta dhe nje e katerta
Јазик: Албански
Fletë pune kl. e dytë
Опис: Matematikë
Јазик: Албански
Detyra kontrolluese kl. II MATEMATIKË
Опис: Detyra kontrolluese
Јазик: Албански
Detyra kontrolluese
Опис: Matematikë
Јазик: Албански