Малина Петреска


Институција:
Лични сајтови:

Кратка биографија:
2Д форми
Опис: Наставен лист: броење 2Д форми за второ одделение
Јазик: Македонски
3Д форми
Опис: наставен лист: препознавање, опишување, именување на 3Д форми
Јазик: Македонски