Милена Димитриеска


Институција: ООУ „Гоце Делчев“
Лични сајтови:

Кратка биографија: Милена Димитриеска, наставник по математика и физика. Дипломирана на Природно - математички факултет во Скопје, 2001 година. Вработена 2007 год. како наставник по физика во ООУ Страшо Пинџур, Мало Коњари, Прилеп, 2008 - 2009, наставник по математика и физика во Исмаил Ќемали, с. Костинци, 2013 - 2020 наставник по математика, физика и иновации во ООУ Јонче Смугрески, с. Обршани, 2020 до сега наставник по физика во ООУ Гоце Делчев, Прилеп
Квиз по математика - мономи
Опис: Квиз за собирање на мономи
Јазик: Македонски
Презентација за испарување
Опис: Power point презентација за испарување - природни науки 5 одделение
Јазик: Македонски
Квиз на знаење
Опис: Квиз на знаење наменет за учениците од 9 одделение
Јазик: Македонски
Презентација за густина
Опис: Презентација за густина
Јазик: Македонски