Елида Мелова


Институција: ООУ „Љубен Лапе,“ Скопје
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Граматичка вежба
Опис: Учениците треба да ја изберат точната форма на глаголот во реченицата.
Јазик: Англиски
Драматизација на „Алиса во земјата на чудата“
Опис: Текстот е адаптиран за да може да се одглуми со ученици од 4-6 одделение.
Јазик: Англиски
Вежба за превод на реченици
Опис: Учениците ќе можат да увидат колку ги совладале суптилностите на англискиот јазик при превод од англиски на македонски и од македонски на англиски јазик.
Јазик: Англиски
Kids Love Koalas!
Опис: Nonfiction texts help students to learn about the world around them. This file includes a text about koalas: where they live, what they eat, and much more. There are four different types of exercises to assess students' comprehension of the text and enrich their vocabulary.
Јазик: Македонски