Youtube-i si RHA

Kur flitet për resurset e hapura arsimore (RHA), shërbimi për video “Youtube” është pothuajse i pashmangshëm. Mundësitë për përbashkim të lirë të video përmbajtjeve dhe përdorimi efikas i komunikimit vizual e bëjnë “Youtube”-in një vegël të shkëlqyeshme për të gjitha situatat dhe nevojat arsimore. [Read more…]

RHA-të në mësidhënie në Maqedoni

 Përshtatshmëria e resurseve të hapur arsimore nuk përbëhet vetëm në shfrytëzimin e tyre si material i gatshëm arsimor. RHA-të mund të përdoren në mënyra të ndryshme që e përmirësojnë, zgjerojnë dhe e pasurojnë procesin mësimor dhe interaksionin me nxënësit.

[Read more…]

Coursera – fillimi i revolucionit në arsimin onlajn

Coursera – зачеток на револуција во онлајн-образованиетоТashmë kal filluar të duket ajo që Bill Gejtsi e parashikoi rreth ardhmërisë së arsimit. Gjatë një interviste në vitin 2010, ai deklaroi se për 5 vjet, arsimin më të mirë në internet do të mund ta fitoni në internet. Njëkohësisht, Gejtsi parashikoi edhe vdekje të ngadalshme të universiteteve të bazuara në lokacion, gjegjësisht studentëve të vendosur në kampuse e të ngjashme. Platforma Coursera është personifikim е vjetërimit të arsimit konvencional.

[Read more…]

Ç’është “ThinkQuest”-i?

ThinkQuest“ është një platformë onlajn e cila u ndihmon nxënësve, dhe të gjithë të interesuarve, të zhvillojnë shkathtësi dhe njohuri për shekullin 21, duke përfshirë edhe zhvillimin e shkathtësive për komunikim, mendim kritik, si dhe njohuri për përdorim efikas të teknologjisë.

[Read more…]

Video: Resurset e hapura arsimore në shkollë

Në konkursin “Pse është i rëndësishëm arsimi i hapur” në mesin e 60 videove të selektuara ishe edhe videoja e inçizuar në shkollën fillore “Petre Pop Arsov”, Bogomilë, Çashkë. Shikojeni atë dhe shihni se si autorët e saj përcjellin idenë për arsim të hapur nëpërmjet kësaj videoje. [Read more…]