Анастасија Поповски-1

Цртеж на Анастасија Поповски